​HỆ THỐNG MÀU SẮC

XU HƯỚNG MÀU VÀNG

 

 2014C   2021C   2028C   2210C   2672C 

 

 2013D   2020D   2027D   2209D   2671D 

 

 2012D   2019D   2026D   2208D   2670D 

 

 2011T   2018T   2025T   2207T   2669T 

 

 2010P   2017P   2024P   2206P   2668P 

 

 2009P   2016P   2023P   2205P   2667P 

 

 2008P   2015P   2022P   2204P   2666P